Våra vänner

På Linköpings Universitet delas de olika programmen in i olika fakulteter (Filosofiska, Tekniska, Medicinska, och Utbildningsvetenskap) vi kogvetare tillhör Filosofiska fakulteten, även om vissa av våra ämnen är fakultetsöverskridande. Kårservice är studentkårernas egen serviceorganisation och innefattar de tre kårerna:
StuFF – Filosofiska fakulteten och fakulteten för Utbildningsvetenskap
LinTek – Tekniska fakulteten
Consensus – Medicinska fakulteten

 

KogVet-sektionen
Sektionen för kognitionsvetenskapliga programmet vid Linköpings Universitet. Alla program tillhör en sektion, många sektioner innefattar mer än ett program. En sektion är en föreing driven av studenterna själva, som ser till att du trivs med både studierna och livet vid sidan av dem.

Medlemskap i en sektion är inte obligatoriskt men medför en del fördelar som exempelvis rösträtt vid sektionsmöten och rabatt på diverse nödvändiga saker (t.ex kravaller).

Sektionerna lyder under kårerna och ett medlemskap i StuFF medför automatiskt medlemskap även i KogVet-sektionen (givet att du läser på det kognitionsvetenskapliga programmet såklart). Medlemskap ordnas på medlem.karservice.se, ingen extra sektionsavgift tillkommer.

KogVet-sektionens styrelse.

 

KrogVet
Festeriet för vår sektion, de planerar ett antal kravaller under året och finns alltid nära till hands när festen är framme. De kommer även synas under Nolle-P.

KrogVet-festeriet.